Contact

Address      :BIOMEHS UTM
                      Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan Dan Sains Kesihatan
                      Universiti Teknologi Malaysia
                      Skudai, Johor

Email        : biomehsutm@gmail.com

Facebook   : BIOMESH